Przez cały tydzień, każdego dnia przeprowadzimy jedno wydarzenie on-line w tematyce strategii planowania, szacowania zamówień i wszczęcia postępowania.

Wielu ekspertów, jeden cel: 
Przedstawienie drogi do efektywniejszego udzielania zamówień! 


 
Spotkanie #1 📅 poniedziałek, 13 lutego ⏰ 10:00 - 11:30

Prowadzący: Dariusz Koba — ekspert, autor opracowania Strategii Zakupowych oraz Zygmunt Kopacz — trener openNexus.
 

Jak koordynować i optymalizować działania związane z zakupem dostaw, usług i robót budowlanych dla jednostki?

Identyfikacja potrzeb zamawiającego i dobór metod zakupowych, w celu zapewnienia odpowiedniej ilości przedmiotu zamówienia, w odpowiednim czasie i za odpowiednią cenę.

Na naszym pierwszym spotkaniu poruszymy następujące tematy:

  • Kategoryzacja Zakupowa 
  • Elementy strategii zarządzania kategorią zakupową 
  • Omówienie poszczególnych elementów strategii dla kategorii zakupowych
  • Całkowite Koszty Utrzymania (TCO – TOTAL COSTS OF OWNERSHIP)
  • SEGMENTACJA KATEGORII ZAKUPOWYCH w tym analiza kategorii zakupowych wg macierzy Kraljica