Przez cały tydzień, każdego dnia przeprowadzimy jedno wydarzenie on-line w tematyce strategii planowania, szacowania zamówień i wszczęcia postępowania.

Wielu ekspertów, jeden cel: 
Przedstawienie drogi do efektywniejszego udzielania zamówień! 


 
Spotkanie #4 📅 czwartek, 16 lutego ⏰ 10:00 - 11:00

Prowadzący: Mateusz Bartosiewicz— ekspert i trener zamówień publicznych openNexus oraz Magdalena Swornowska - Sajniak - wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych od strony zamawiającego.


Podczas wydarzenia porozmawiamy o:

  • Narysuj proces, czyli jak procesy planowania i wnioskowania wpływają na kształt regulaminu wewnętrznego.
  • Od czego zacząć elektronizację?
  • Czas, czyli kluczowy zasób w implementowaniu procesów.
  • Przykładowy proces planowania zamówień — AsystentOS. 
  • Przykładowy proces złożenia wniosku o wszczęcie postępowania — AsystentOS.