Przez cały tydzień, każdego dnia przeprowadzimy jedno wydarzenie on-line w tematyce strategii planowania, szacowania zamówień i wszczęcia postępowania.

Wielu ekspertów, jeden cel: 
Przedstawienie drogi do efektywniejszego udzielania zamówień! 


 
Spotkanie #5 📅 piątek, 17 lutego ⏰ 10:00 - 11:00

Prowadzący: Justyna Jaworska-Pietraszko — ekspert w dziedzinie zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem praktycznym oraz Zygmunt Kopacz — trener openNexus.


Podczas wydarzenia porozmawiamy o: procesie szacowania wartości zamówienia z uwzględnieniem identyfikacji potrzeb i wymagań dotyczących zamówienia, oceny dostępności rynkowej i kosztów materiałów, usług i pracy potrzebnej do realizacji zamówienia oraz sposobów uzyskania ofert szacunkowych od potencjalnych wykonawców.    

  • Cel szacowania    
  • Sposoby szacowania.    
  • Dlaczego wykonawcy nie odpowiadają na pytanie o szacowaniu?    
  • Rozdwojenie jaźni w zachowaniu zamawiającego.
  • Dobre praktyki w szacowaniu.